یکشنبه, 03 تیر 1397

بازدیدها

امروز72
دیروز180
این هفته1101
این ماه3259
مجموع846678

افراد آنلاین

1
نفر

یکشنبه, 03 تیر 1397 10:31
Powered by CoalaWeb

پرسش و پاسخ

کمیته مالی و درآمد

خانم مهندس محسنی به عنوان دبیر و آقای مهندس صدیقی به عنوان رئیس .

 کمیته پژوهش

آقای دکتر نظری  به عنوان دبیر و آقای مهندس بهارلو به عنوان رئیس .

کمیته آموزش

 آقای مهندس جوادی به عنوان دبیر و آقای مهندس اسماعیل پور به عنوان رئیس .

کمیته حقوقی

آقای مهندس نوری به عنوان دبیر و آقای مهندس خاکی به عنوان رئیس .

کمیته نظارت و ارزیابی

آقای مهندس قائم مقامی به عنوان دبیر و آقای مهندس ارسلان به عنوان رئیس.

 

 

کنترل بیولوژیک آفات

 

 


پدیدآورندگان : نویسنده: نیل هلیر , نویسنده: كوین براون , نویسنده: نایجل كتلین , مترجم: محمدرضا دماوندیان
موضوع : گیاهان - حفاظت , آفتهای كشاورزی - مبارزه بیولوژیكی
ناشر : دانشگاه مازندران
محل نشر : بابلسر
قطع : وزیری
نوع کتاب : ترجمه
زبان اصلی : انگلیسی
قیمت : 90000
نوع جلد : شومیز
قطع : وزیری
تیراژ : 1000
تعداد صفحات : 448
تاریخ نشر : 1387/4/2
رده دیویی : 0630296
شابک : 978-964-2571-26-0
"
در این نوشتار مطالبی در خصوص استفاده از قارچ‌ها برای كنترل آفات، نیز عوامل بیماری‌زای گیاهی و علف‌های هرز آورده شده است .افزون بر آن، نقاط قوت این روش و پیشنهادهایی برای جلوگیری از نقاط ضعف آن درج گردیده است ."

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل  مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج 

 - تعیین موقعیت مکانی محلهای اجرا و تهیه کروکی از حوزه عمل

اولویت انتخاب محل و مکانهای اجرایی مبارزه بیولوژیک

 اراضی سال گذشته مبارزه بیولوژیک

 اراضی تجهیز نوسازی شده

 اراضی تحت پوشش تعاونیهای تولید روستایی

 به صورت شعاعی در اراضی بیولوژیک سال گذشته

 - آماربرداری و تهیه مشخصات بهره‌بردار با پر کردن جدولهای مربوطه

 - نمونه‌برداری تعیین تراکم جمعیت زمستان‌گذران در بقایای کلشها و علف‌های هرز میزبان به ازای هر مرکز خدمات 20 کادر 5/0* 5/0 داخل مزرعه و روی مرز بطور ماهانه

 - بررسی بیولوژی آفت به تعداد 20 نمونه بیست حالت رشدی آفت)در هر منطقه (دشتاز اولین شفیره .نیمه دوم فروردیندو نوبت در هفته تا پایان برنامه عملیات یا تا صد در صد شدن لارو براساس ضریبی از 20

 - نصب تله‌های نوری و فرمونی به منظور شکار پروانه‌ها ، همزمان با بیست حالت رشدی و بررسی وضعیت تغییرات شکار پروانه‌ها و ثبت تعداد پروانه شکار شده در هر روز تا صفر شدن شکار در پایان فصل .

 - تعیین زمان رهاسازی نسل اول ، تعداد یکصد عدد تریکوکارت یکصد گرمیبرای هر هکتار زمین اصلی یا برای خزانه یک هکتار زمین اصلی با بررسی وضعیت بیولوژی آفت در مراحل پیش پرواز و پیک پرواز با توجه به فنولوژی برنج (خزانه تا برگیو زمین اصلی نشاکاری بعداز روز پس از بررسی در کمیته فنی کاربرد مواد بیولوژیک استانها .

 - ارزیابی رهاسازی انجام شده نسل اول

 اعاده تریکوکارت به انسکتاریوم به تعداد عدد تریکوکارت جهت بررسی تعیین میانگین تخم و درصد خروج 5-3 روز بعداز رهاسازی.

تعیین درصد آلودگی مرحله ساقه به روش پاتاک ، با بررسی حداقل 32 بوته در هکتار در قطعات آلوده و توصیه سمپاشی در اراضی با آلودگی بالای درصد .

 

100* تعداد ساقه‌های آلوده تعداد بوته‌های آلوده

/

تعداد کل ساقه در بوته‌های آلوده تعداد کل بوته

 

تعیین درصد پارازیتیسم در مناطقی که امکان پیدا کردن تخم باشد .

تعیین درصد D.H در اراضی رهاسازی شده حدود 45-40 روز بعداز نشا برای ارقام زودرس و 60-55 روز  برای ارقام دیررس با بررسی تعداد 240 بوته با همان نوع رقم شاهد سمپاشی شده برای هر مامور (60 بوته در اراضی دیر نشا 60 بوته در اراضی زود نشا و شاهد یا تعداد بوته‌ها به نسبت اراضی زود نشا یا دیر نشا .

 - رهاسازی زنبور برای کنترل نسل دوم کرم ساقه‌خوار

اولین رهاسازی در زمان پیک شفیره یا مشاهده اولین پروانه ماده شکار شده در حال تخمریزی یا تخمریزی کرده .

دومین مرحله رهاسازی در زمان پیک پرواز 10-7 روز بعداز رهاسازی نوبت اولبا توجه به فنولوژی گیاه (قبل از مرحله خمیری شدن خوشه‌های برنج.

 - ارزیابی نسل دوم

اعاده تریکوکارت به انسکتاریوم ، تعیین میانگین تخم و درصد خروج به تعداد عدد تریکوکارت برای هر مامور.

تعیین درصد آلودگی ساقه ناشی از فعالیت نسل دوم بروش پاتاک با بررسی 32 بوته در هکتار در قطعات آلوده و توصیه سمپاشی در اراضی با آلودگی بالای 2 درصد با توجه به استان مازندران فنولوژی گیاه .

تعیین درصد پارازیتیسم تخم به ازای هر مامور دسته تخم .

 - رهاسازی تداخل نسلهای دوم و سوم

رهاسازی در زمان شروع صعود منحنی نسل سوم با توجه به فنولوژی گیاه .

رهاسازی در مرحله پیک پرواز نسل دوم با توجه به فنولوژی گیاه برنج .

 - ارزیابی نهایی :

اعاده تریکوکارت به انسکتاریوم تعیین میانگین و درصد خروج به تعداد عدد تریکوکارت برای هر مامور.

تعیین درصد پارازیتیسم تخم برای هر مامور حداقلدسته تخم .

تعیین درصد سفید شدن خوشه‌ها ناشی از فعالیت ساقه‌خوار برنج با بررسی 240 بوته توسط هر مامور 25-20 روز قبل از برداشت .

 

 

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل بیولوژیک در مزارع ذرت: 

در برنامه IPM و کنترل بیولوژیکی آفات ذرت ، آفات استرینیا و هلیوتیس در مراحل تخم و لاروی و سزامیا فقط در مرحله لاروی هدف می‌باشند (تخم سزامیا شرایط مطلوب برای استقرار زنبور تریکوگراما را نداردلذا با توجه به مجموعه آفات ذرت و به ویژه آفات کلیدی و با توجه به مجموعه اطلاعات در مورد محصول فوق دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی به شرح زیر تدوین می‌گردد

 - بررسی وضعیت حالات رشدی آفت با بررسی مشاهده ای

 - نصب تله‌های نوری یا فرمونی به تعداد حداقل تله برای هر حوزه عمل و ثبت روزانه آمار پروانه‌های شکار شده استرینیا

 - رهاسازی زنبور تریکوگراما برای کنترل نسل استرینیا در مرحله تخم و زنبور براکون برای کنترل جمعیت لاروی

 - رهاسازی اول با مشاهده اولین پروانه ماده ساقه‌خوار اروپایی ذرت همراه با جستجو و مشاهده دسته تخم آفت با 100 تریکوکارت در هر هکتار .

 - رهاسازی دوم در مرحله 50% شفیره مصادف با حدود 5% پوسته با 100 تریکوکارت در هر هکتار .

 - رهاسازی سوم در مرحله پیک پرواز استرینیا با 200 تریکوکارت در هر هکتار .

 - حدود 10 روز بعداز رهاسازی مرحله پیک پرواز ، در زمان پیک سن لاروی استرینیا و بازدید کارشناسی 1000 زنبور ماده براکون در هر هکتار رهاسازی می‌شود .

 - رهاسازی برای کنترل جمعیت نسل ساقه‌خوار اروپایی ذرت :

با توجه به اینکه بجز در نسلهای اول و دوم حالت تفکیکی بین سایر نسلهای استرینیا وجود ندارد لذا بر اهمیت ثبت وزانه پروانه‌های شکار شده در تله‌ها تاکید و برای کنترل جمعیت نسل سه استرنیا رهاسازی به شرح ذیل توصیه می‌شود.

 - رهاسازی اول به محض شروع صعود شاخه منحنی تغییرات جمعیت پروانه نسل سوم با 100 تریکوکارت در هر هکتار .

 - رهاسازی دوم در مرحله 50 درصد شفیره در ساقه‌های ذرت با 100 تریکوکارت در هکتار .

 - رهاسازی سوم در مرحله پیک پرواز استرینیا با 200 تریکوکارت در هکتار .

 - حدود تا 10 روز بعداز رهاسازی مرحله پیک پرواز استرینیا رهاسازی 1000 زنبور ماده براکون در هر هکتار با جمع‌آوری و بررسی اطلاعات از سنین لاروی استرینیا ، سزامیا و هلیوتیس انجام می‌شود .

 - رهاسازیهای تداخل نسل آخر فصل :

حدود 12-10 روز بعد از رهاسازی براکون نسل قبل رهاسازی زنبور تریکوگراما شروع و با توجه به فنولوژی ذرت (تا حالت خمیریبفاصله هر روز (حداکثر الی نوبتهر نوبت 100 تریکوکارت ادامه خواهد یافت.

 ارزیابی :

 - بررسی تریکوکارتهای نصب شده در بوته‌های ذرت به ازاء هر 10 هکتار یک تریکوکارت بصورت کاملا تصادفی و تعیین میانگین تعداد تخم پارازیته و درصد خروج .

تعیین درصد پارازیتیسم تخم و لارو استرینیا با بازبینی 500 بوته ذرت دردرصد سطح اجرا روز بعداز آخرین نوبت رهاسازی .

 

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون درمزارع گوجه‌فرنگی:

با توجه به بیولوژی آفت ، بخشی از جمعیت کرم قوزه که به صورت شفیره های زمستانگذران  دوره زیستی خودرا تکمیل نموده اند، در بهار سال بعد با مساعد شدن شرایط جوی و تامین دمای بالای 18 الی 20 درجه سانتیگراد که این زمان تقریبا مصادف با شروع مرحله زایشی مزارع گوجه فرنگی است، بتدریج تبدیل به حشره بالغ شده و به این مزارع هجوم می برند ، حشرات بالغ حاصل ازاین جمعیت  نسل دومبه همراه حشرات بالغ حاصل ازآن بخشی از جمعیت آفت که زمستان را به صورت دیاپوز کامل سپری کرده اند ، بعنوان نسل اول به مزارع پنبه حمله ور میشوند بنابراین ضروری است که به منظور کنترل خسارت آفت در محصول گوجه فرنگی و کاهش انبوهی جمعیت انتقالی آن به نسل بعدی ،در این مرحله برنامه مبارزه بیولوژیک به شکلی کاملا منسجم علیه اولین بخش از جمعیت فعال آفت در مزارع گوجه فرنگی اجرا شودمراحل اجرایی این برنامه به شرح زیر می باشد:

اولین رهاسازی در مزارع گوجه‌فرنگی رهاسازی زنبور تریکوگراما می‌باشد که در صورت وجود شرایط ذیل در مزرعه انجام می‌گیرد :

الفمشاهده اولین پروانه کرم قوزه در مزرعه گوجه‌فرنگی شکار شده در تله‌های فرمونی که در مزارع حوزه عمل هر مرکز خدمات نصب می‌گردددر هر منطقه آب و هوایی نصب حداقل تله ، آماربرداری و بازدید منطقه و تعیین پیک پرواز پروانه ضروری می‌باشد .

بمشاهده اولین تخم کرم قوزه در مزرعه گوجه‌فرنگی حداقل باید سه مزرعه بازدید و در هر مزرعه 50 بوته بطور تصادفی بررسی گردد به طوریکه کل مزرعه تحت پوشش قرار گیرد .

جاز نظر شرایط فنولوژی مزرعه در شروع مرحله گل‌دهی باشد .

توضیحات تکمیلی :

در صورت تحقق یافتن سه مورد فوق همزمان یعنی مشاهده اولین پروانه کرم قوزه و مشاهده تخم کرم قوزه روی گوجه‌فرنگی و در صورتی که گل‌دهی گوجه‌فرنگی شروع شده باشد اولین نوبت رهاسازی تریکوگراما صورت می‌گیرد.

رهاسازی نوبت اول با یک گرم زنبور تریکوگراما در قالب یکصد عدد تریکوکارت صورت می‌گیرد .

رهاسازی نوبت دوم حدود یک هفته بعداز رهاسازی نوبت اول با گرم زنبور تریکوگراما در قالب 200 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی انجام می‌گیرد .

رهاسازی نوبت سوم، روز بعداز رهاسازی نوبت دوم با یک گرم زنبور تریکوگراما صورت می‌گیرد .

رهاسازی نوبت اول زنبور براکون همزمان با رهاسازی نوبت سوم زنبور تریکوگراما صورت می‌گیرد در هر هکتار باید 1000 عدد زنبور ماده رهاسازی گردد که با توجه به شعاع پرواز بالای این زنبور با استفاده از لیوان هر کدام محتوی 200 عدد زنبور مادهمی‌توان رهاسازی را در هر هکتار اجرا نمود .

لازم به توضیح است که در استانهای خراسان و اردبیل با هماهنگی سازمان حفظ نباتات با بررسی کارشناسی و در صورت نیاز نوبت دوم رهاسازی براکون صورت می‌گیرد و در استانهای دیگر نوبت دوم رهاسازی براکون براساس ارزیابی مزارع می‌باشد .

 

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون در مزارع پنبه: 

رهاسازی نوبت اول با مشاهده اولین پروانه کرم قوزه در مزارع پنبه که در تله‌های فرمونی شکار شده‌اند و با مشاهده اولین تخم آفت که معمولا مصادف با شروع مرحله غنچه در مزارع پنبه است صورت می‌گیرد تله‌های فرمونی در مزارع حوالی مراکز خدمات و به تعداد حداقل عدد به ازای هر منطقه خاص آب و هوایی نصب می‌گردد .

در مرحله اول به ازای هر هکتار گرم زنبور تریکوگراما در قالب 200 تریکوکارت 01/0 گرمی رهاسازی می‌شودبا توجه به اینکه بیشترین اهمیت رهاسازی در نسل اول کرم قوزه است رهاسازی نوبت دوم تا روز بعداز نوبت اول به میزان 3 گرم در هکتار در قالب 300 تریکوکارت 01/0 گرمی صورت می‌گیرد .

رهاسازی نوبت سوم به فاصله روز بعداز رهاسازی نوبت دوم به میزان یک گرم در هکتار همراه با 1000 زنبور ماده  براکون در هر هکتار انجام می گیرد.

رهاسازی علیه نسل دوم کرم قوزه روی پنبه و تداخل نسل :

رهاسازی نوبت چهارم به فاصله 10 تا 15 روز بعداز رهاسازی نوبت سوم به میزان گرم زنبور تریکوگراما در هر هکتار انجام می‌گیرد

رهاسازی نوبت پنجم به فاصله یک هفته بعداز رهاسازی نوبت چهارم با گرم زنبور تریکوگراما همراه با 1000 عدد زنبوربراکون  ماده در هر هکتار انجام می‌گیرد .

ده روز پس از رهاسازی نوبت پنجم از مزارع پنبه هفته‌ای دو بار آماربرداری می‌شود و با بررسی 200 بوته در صورت وجود میانگین یک لارو سن در هر مترمربع رهاسازی نوبت ششم به فاصله ده روز پس از رهاسازی نوبت پنجم با 1000 عددزنبور براکون ماده تکرار می‌شود.

 

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون درمزارع سویا: 

مزارع انتخابی برای اجرای مبارزه بیولوژیک در مزارع سویا کشت تابستانه سویا و ترجیحاً در مجاورت مزارع پنبه  زیرپوشش مبارزه بیولوژیک می‌باشد .

 

رهاسازی زنبور تریکوگراما در سویا :

اولین رهاسازی زنبور تریکوگراما به محض شکار اولین پروانه هلیوتیس در تله‌های فرمونی که به تعداد حداقل عدد در هر منطقه خاص آب و هوایی (میکروکلیمانصب می‌شود و مشاهده اولین تخم پروانه روی اندام‌های گیاهی و درصورت ظهور مرحله زایشی گیاه انجام می‌گیرد .

برای مشاهده تخم باید حداقل 50 بوته در هکتار و در سه مزرعه و حداقل بار در هفته مورد بازرسی قرار گیرددر این مرحله از رهاسازی گرم زنبور تریکوگراما در قالب 200 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی رهاسازی می‌گردد.

رهاسازی نوبت دوم به فاصله تا روز از رهاسازی نوبت اول با 2 گرم زنبور تریکوگراما و رهاسازی نوبت سوم نیز به فاصله تا روز از رهاسازی نوبت دوم با همان مقدار( 2 گرم زنبور تریکوگراما )صورت می‌گیرد و در کل سه دوره گرم زنبور تریکوگراما در قالب 600 تریکوکارت صدم گرمی رهاسازی می‌گردد.

 

رهاسازی زنبور براکون در سویا :

همزمان با رهاسازی نوبت سوم زنبور تریکوگراما، مزارع مورد برسی قرار می‌گیرند . به تعداد 200 بوته در قطعات مختلف از 50 هکتار به طوریکه این قطعات نماینده واقعی کل 50 هکتار باشدو درصورت وجود یک لارو سن دوم در مترمربع و آلودگی کمتر از 3% دراندام‌های زایشی، زنبور براکون به تعداد 1000 عدد زنبور ماده همراه زنبور تریکوگراما رهاسازی می‌گردد .

یک هفته بعد، با ارزیابی مجدد مزارع، در صورت وجود شرایط بالا یک لارو سن دوم در مترمربع و آلودگی کمتر از 3% دراندام‌های زایشینوبت دوم رهاسازی براکون به همان میزان انجام خواهد شد .

توضیح 1 : در صورتی که در بررسی مرحله اول رهاسازی زنبور براکون مشخص گردد که میزان آلودگی اندامهای زایشی بالای 3% است در 40 هکتار توصیه سمپاشی با سموم مناسب و در 10 هکتار بقیه  عملیات مبارزه بیولوژیک به شرح فوق ادامه خواهد یافت .

توضیح2 : اگر چنانچه تعداد لارو کمتر از لارو سن دوم در 2  مترمربع بود نیازی به رهاسازی براکون نمی‌باشد .

بررسی تاثیر عوامل کنترل طبیعی رهاسازی شده :

روز بعد از هر رهاسازی زنبور تریکوگراما از 2  هکتار از زمینهای رهاسازی شده در نقطه تعداد 240 بوته سویا انتخاب و با  جمع‌آوری ، بررسی و پرورش تخم‌های هلیوتیس درصد پارازیتیسم تخم محاسبه می‌شود .

 5 روز بعداز انتقال تریکوکارتها به مزرعه و بعد از خروج زنبور از تریکوکارت‌ها در هر نوبت رهاسازی 50 تریکوکارت از قطعات رهاسازی شده و به ازای هر هکتار یک عدد تریکوکارت بصورت کاملا تصادفی انتخاب و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد .

یک هفته بعداز رهاسازی زنبور براکون با بررسی 30  بوته در یک هکتار ، پارازیتیسم لارو هلیوتیس همزمان در قطعاتی که در آنها رهاسازی و مبارزه شیمیایی انجام شده تعیین می‌گردد .

 

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه انار: 

فاصله رهاسازی زنبور تریکوگراما: 15-10 روز

تعداد دفعات رهاسازی: 8 تا 10 نوبت

مقدار مصرف زنبور در هر نوبت:

نوبت اولدهه اول خرداد ماه، گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت دومدهه سوم خرداد ماه، گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت سومدهه سوم تیر ماه، گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت چهارمدهه اول مرداد ماه، گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت پنجمدهه دوم مرداد ماه، گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت ششمدهه اول شهریور ماه، گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت هفتمدهه دوم شهریور ماه، گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت هشتمدهه سوم شهریور ماه، گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت نهمدهه اول مهر ماه، گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

 نوبت دهمدهه دوم مهر ماه، گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

ملاحظات

با توجه به این که خروج حشرات کامل نسل زمستانگذران آفت در مدت زمان طولانی حدود 45 روز، به صورت تدریجی و با مقدار تخمریزی کم می باشد، و بر اساس بررسی های انجام شده اوج خروج حشرات کامل اواسط خرداد ماه است، لذا بهترین زمان رهاسازی نسل اول آفت اواسط خرداد ماه استبا توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه، زمان اوج خروج را می توان با نصب تله نوری و شمارش پروانه های خروجی در قفسه پرورش محتوی انارهای آلوده سال قبل به دست آورداز آنجا که در طبیعت طول دوره رشدی حشره در نسل اول حدود 55-50 روز می باشد، تا ظهور نسل دوم فاصله زمانی زیادی است که این مسأله باعث شده فاصله بین رهاسازی اول و دوم طولانی باشد و در واقع تعدادی از مراحل رهاسازی در این فاصله زمانی که زنبور نیز از کارایی پایین تری برخوردار است حذف گردد.

نوبت هشتم به بعد در ارقام زودرس و مناطق زودبرداشت حذف می شود.

مبارزه مکانیکی بر اساس جدول زمانی زیر انجام می گردد:

اولین جمع آوری در اوایل تیر ماه

دومین جمع آوری در اواخر تیر ماه

سومین جمع آوری در اواخر مرداد ماه

نظارت کارشناسان در طول اجرای عملیات از مراحل تولید، رهاسازی و ارزیابی نتایج طرح به صورت مستمر انجام شود.

برای تقویت و افزایش کارایی زنبور تولیدی، در جریان تولید از میزبان واسط پروانه آردافستیاو تخم میزبان اصلی نیز استفاده شود.

برای کم کردن تعداد نسل و افزایش کارایی زنبور، هر سال در پایان فصل از مناطق زیر پوشش طرح، سوش طبیعی زنبور تریکوگراما جمع آوری شود.

همکاری مرکز تحقیقات و ترویج برای اجرای بهینه عملیات اجرایی لازم می باشد.

برای آشنایی مروجان و باغداران با چگونگی اجرای عملیات، قبل از شروع مبارزه کلاسهای آموزشی و توجیهی برگزار شود.

عملیات رهاسازی همزمان با آبیاری در سطح باغها و در ساعتهای پایانی روز انجام شود.

در حال حاضر بهترین راه برای جلوگیری از خسارت مورچه استفاده از نخ نامریی جهت نصب تریکوکارت می باشد.

 

 شرایط انتخاب قطعات 

باغهای انتخابی باید از پوشش گیاهی زیر درختی خوبی برای حفظ رطوبت برخوردار باشند.

باغهای انتخابی باید تراکم اصولی و مطلوبی داشته و تاج درختان دارای همپوشانی باشند.

باغداران بومی و علاقه مند به شرکت در برنامه بیولوژیک انتخاب شوند.

باغهای انتخابی دارای نظام آبیاری و امکان کافی برای آبیاری همزمان با رهاسازی باشند.

در باغ مورد اجرای طرح، باق مانده ای از انارهای آلوده نباشد.

باغهایی انتخاب شوند که اصول صحیح باغداری و به زراعی در آن انجام گرفته باشد.

 

دستورالعمل مبارزه تلفیقی با آفت پسیل پسته: 

 - اقدامات زراعی شامل، چاله کود و استفاده از کودهای مناسب و آلی ، شخم عمیق ، آبشویی غرقابی

 - استفاده از کارت و نوار زرد برای جلب و شکار نسل زمستان‌گذران پسیل به محض ظهور آفت در زمان تورم جوانه‌های پسته با توجه به اینکه جمعیت نسل زمستان‌گذران پسیل دارای قدرت مانور و ضربه‌زدن بیشتر و نسل خسارت زننده‌ای است  لذا استفاده از کارت زرد برای کاهش جمعیت نسل اول بسیار موثر است و در این زمان کمترین تلفات به دشمنان طبیعی وارد می شود.

برای حفاظت دشمنان طبیعی استفاده از کارت و نوار زرد فقط تا وقوع نسبت شکار دشمن طبیعی به پسیل به نسبت به 20 مصادف با حدود اواخر اردیبهشتمجاز است.

 - علیرغم استفاده از کارت و نوار زرد در صورت جمعیت بالای پوره‌های پسیل زمان اولین رهاسازی بالتوریکریزوپادر قالب کریزوکارت با توجه به شرایط منطقه میانگین درجه حرارت مناسب برای خروج و تغذیه لارو و همچنین وجود میزبانبه میزان 200 تا 250 تخم کریزوپا در قالب 10 کریزوکارت برای هر درخت تعیین می گردد و درصورت نیاز و وجود میزبان درحد خسارت، رهاسازی کریزوپا به فاصله 12-10 روز حداکثر نوبت تا اویل  تیرماه مصادف با گرما و قطع فعالیت بالتوری در طبیعتادامه خواهد یافت.

 - ارزیابی

 - استاندارد و کنترل کیفی کریزوکارت قبل از رهاسازی :

   - حداکثر تعداد نسل پرورش کریزوپا در انسکتاریم نسل می باشد.

   - میانگین تخم در هر کریزوکارت با پایه 25-20 و بدون پایه 50-40 عدد می باشد.

 - درصد نسبت جنسی بالای 50 درصد ماده .

 - کنترل کیفی کریزوکارت پس از رهاسازی

 - سه روز بعد از هر رهاسازی به صورت کاملا تصادفی یک درصد کریزوکارت در باغ مورد بررسی قرار گرفته ، میانگین تعداد تخم ، درصد تلفات ناشی از تغذیه مورچه و … و نهایتا درصد تفریح محاسبه می شود .

 - ارزیابی عملکرد کریزوپا در کنترل جمعیت آفت

14- 12 روز پس از هر رهاسازی میانگین جمعیت پوره‌های پسیل با بررسی حداقل 50 برگچه از 10 درخت در هکتار که به صورت کاملا تصادفی انجام می شود و نماینده سطح باغ می باشد آماربرداری و همزمان در باغات سمپاشی شده منطقه آماربرداری مشابه برای مقایسه انجام می شود.

 

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک علیه کرم سیب: 

مبارزه بیولوژیک با کرم سیب در چارچوب اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفات ضمن رعایت و توجه دقیق به مسائل فنی پیش‌بینی شده در طرح IPM سیب ، بطور کامل مدنظر قرار گرفته و به اجرا درخواهد آمد.

دستورالعمل استانداردهای مربوط به تولید زنبور تریکوگرما دقیقا رعایت شود و تولید انسکتاریوم‌ها به طور مرتب مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد.

با توجه به تغییرات و نوسانات میزان تراکم جمعیت آفت و تغییرات رفتاری و زیستی آن در مناطق مختلف ضروری است به هنگام پیک پرواز نسل اول آفت یک نوبت محلول‌پاشی با روغن امولسیون شونده به نسبت 5/0  تا درصد انجام پذیرد.

برای تعیین پیک پرواز پروانه ها در نسل اول ، داده‌های آماری تله‌های فرمونی مونیتورینگ ، مجموع حرارتهای موثر روزانه ، بیولوژی آفت شروع مرحله تخمریزیو فنولوژی درختان سیب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رهاسازی زنبور علیه نسل اول کرم سیببه مقدار 15 گرم در هکتار با تریکوکارتهای 01/0 گرمی و در سه مرحله به شرح زیر صورت خواهد گرفت:

  - مرحله اول 48 ساعت پس از محلولپاشی با روغن در زمان پیک پرواز پروانه ها  و با توجه به جمعیت پروانه شکار شده در تله های فرمونی و شرایط منطقه ، با تاکید بر بیشترین مقدار رهاسازی در این مرحله .

 - مرحله دوم به مقدار گرم در هکتار یک هفته پس از مرحله اول رهاسازی زنبور.

 - مرحله سوم یک هفته بعداز مرحله دوم رهاسازی جمع سه مرحله رهاسازی زنبور 15 گرم خواهد بود.

 - رهاسازی علیه نسل دوم کرم سیب :

 - رهاسازی مرحله اول یک هفته قبل از پیک پرواز پروانه‌ها برمبنای روند رشدی مجموع حرارتهای موثر روزانه آمار شکار تله‌های فرمونی و بیولوژی آفت حدودا 30 روز بعد از پیک پرواز نسل اولبه میزان گرم در هکتار (500 تریکوکارت 01/0 گرمی

 - مرحله دوم  در پیک پرواز پروانه‌های نسل دوم با تاکید بر بیشترین میزان رهاسازی در این مرحله.

مرحله سوم یک هفته بعداز مرحله دوم رهاسازی جمع سه مرحله رهاسازی زنبور 15 گرم خواهد بود.

 - رهاسازی فوق‌العاده علیه تداخل نسلهای دوم و سوم :

با درنظرگرفتن شرایط آب و هوایی مناطق مختلف ، در صورت ادامه روند شکار بالای پروانه در تله‌های مونیتورینگ در هفته‌های بعداز پیک پرواز نسل دوم در مقایسه با آمارهای شکار از ابتدای فصلکه نشانگر تداخل پس پروازهای نسل دوم با پیش پروازهای نسل سوم آفت (در مناطق سه نسلیمی‌باشد ، یک تا دو مرحله رهاسازی فوق‌العاده به میزان 5-10 گرم زنبور تریکوگراما در هکتار به شرح زیر انجام خواهد گرفت.

مرحله اول رهاسازی فوق‌العاده به فاصله روز از آخرین نوبت رهاسازی علیه نسل دوم به میزان گرم در هکتار 500 تریکوکارت 01/0 گرمی.

 - مرحله دوم رهاسازی فوق‌العاده به فاصله روز از مرحله اول و به همان میزان و شرایط.

 - رهاسازی علیه نسل سوم 

در مناطق سه نسلی آفت کرم سیب، علیه نسل سوم آفت به میزان 15 گرم زنبور تریکوگراما در هکتار ، در سه مرحله به شرح زیر رهاسازی خواهد شد :

 - در مناطقی که تداخل نسلهای دوم و سوم وجود داشته باشد ، عملیات رهاسازی علیه نسل سوم آفت به فاصله روز از مرحله دوم رهاسازی فوق‌العاده در سه نوبت متوالی و با شرایط یکسان ادامه خواهد یافت.

 - در مناطقی که تداخل نسل وجود نداشته باشد :

مرحله اول با توجه به آمار شکار تله‌های فرمونی و طول دوره زیستی آفت حدودا به فاصله 28-25 روز بعداز پیک پرواز نسل دوم حدودا مصادف با هفته قبل از پیک پرواز نسل سومبه میزان گرم در هکتار (500 تریکوکارت 01/0 گرمی.

مرحله‌های بعدی به فاصله روز و به میزان گرم در هر نوبت رهاسازی خواهد شد.

توضیح جمع دفعات رهاسازی زنبور تریکوگراما در طول یک فصل زراعی بین  تا 11 نوبت و به مقدار 55-45 گرم در مناطق سه نسلی متغیر خواهد بود.

ارزیابی :

یک هفته پس از آخرین مرحله رهاسازی علیه هر یک از نسلهای آفت، ارزیابی مبارزه بیولوژیک به شرح زیر  انجام خواهد گرفت:

 - به ازای هر هکتار باغ رهاسازی شده ، تعداد عدد تریکوکارت به انسکتاریوم منتقل شده ،  از نظر درصد خروج زنبور ، میانگین تخم روی تریکوکارت و درصد تریکوکارتهای مورد هجوم قرار گرفته به وسیله سایر حشرات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 - درصد پارازیتیسم تخمهای آفت به وسیله زنبور با جمع‌آوری و بررسی تخمهای آفت برروی 120 تا 240 نمونه واحد نمونه عبارتست از یک مجموعه گلگاه شامل میوه و برگهای اطراف آن که به صورت تصادفی در طول اقطار هر قطعه برداشت شده است ، پس از گذشت 3  تا روز از تاریخ جمع‌آوری محاسبه خواهد شد.

توضیح : تعیین درصد پارازیتیسم در نسل اول در صورت امکان انجام خواهد گرفت.

 - به منظور اخذ نتیجه مطلوب از مبارزه بیولوژیک ضروری است که در رهاسازیها موارد زیر به دقت رعایت گردد :

 - زمان رهاسازی صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب باشد.

حداکثر زمان لازم برای خروج زنبورها بیش از 24 ساعت نباشد.

 - تریکوکارتها ، تک تک با فاصله مناسب و در داخل تاج درخت به سمت شمال دور از تابش مستقیم آفتابنصب گردد.

 - تا حد‌ امکان دوره های آبیاری باغها با زمان رهاسازی هماهنگ گردد.

 

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با شپشکهای آرد آلود

 - با توجه به اهمیت اطلاع از وضعیت آفات، استقرر کمیته‌های پیش آگاهی در مناطق زیر پوشش کنترل بیولوژیکی شپشکهای آرد آلود و آماربرداری مرتب از مراحل مختلف رشدی آفات ضروری است.

 - عملیات زراعی و مکانیکی شامل هرس حذف نرکها ، سرشاخه‌های داخل تاج و انتهایی، کم کردن تعداد درختان درصورت لزوم، رعایت بهداشت و تغذیه برای کاهش جمعیت آفات ضرورت دارد.

 - رهاسازی کفشدوزک کریپت برای کنترل شپشکهای آرد آلود با توجه به آمارهای به دست آمده از جدولهای پیش آگاهی و پس از شروع فعالیت نسل اول شپشکهای آرد آلوده در حرارت بالای متوسط 20 در صورت تراکم بالای آفت در کانونهای آلوده شروع می شودرهاسازی کفشدوزک کریپت به صورت حشره بالغ در مرحله قبل از تخم‌ریزی است.

 - رهاسازی در ساعتهای خنک و ترجیحاً عصرها انجام می شوددر کانونهای آلوده با توجه به اندازه و حجم تاج درخت برای هر درخت آلوده 10 تا 20  کفشدوزک رهاسازی می شوددر باغهای چای و گلخانه‌های آلوده در صورت وجود تا حشره بالغ شپشک آرد آلود در هر مترمربع، به میزان برابر سطح کانونهای آلوده رهاسازی با رعایت شرایط مندرج در بند 3  این دستورالعمل انجام می شود.

 - ارزیابی :

 - برای ارزیابی عملکرد کفشدوزک کریپت در کاهش جمعیت شپشکهای آرد آلود تعیین درصد آلودگی سرشاخه‌ها در حالتهای مختلف رشدی شپشکهای آرد آلود توده تخم و پوره‌های سنین مختلفبا بررسی سرشاخه به طول 15 سانتیمتر روی هردرخت، حدقل در سه تکرار در هر شهرستان، قبل از رهاسازی و 15 روز بعداز رهاسازی انجام می شود.

 - همزمان با تعیین درصد آلودگی 15 روز بعداز رهاسازی، تعداد کفشدوزک در مراحل مختلف رشدی در سرشاخه‌های مورد بررسی باید شمارش شودبه همین ترتیب برای تعیین وضعیت استقرار کفشدوزک در باغ به فواصل 15 روزه، تا حد مورد لزوم که با توجه به شرایط منطقه در جلسات کمیته فنی طرح توسعه کاربرد مواد بیولوژیک استانها تعین می شود شمارش تکرار خواهد شد.

 - به منظور تعیین وضعیت دشمنان طبیعی از جمله کفشدوزک کریپت و تاثیر آنها در کاهش جمعیت شپشکهای آرد آلود آماربرداری‌های بند حداقل روی تا درخت شاهد در هر شهرستان انجام می شود.

 - ارزیابی نهایی :

 - قبل از برداشت محصول درصد آلودگی میوه به شپشکهای آرد آلود در درختان رهاسازی شده و شاهد با بررسی میوه روی هر درخت تعیین می شود.

 - برای تعیین وضعیت زمستان گذرانی و استقرار کفشدوزکهای رهاسازی شده، در بهار سال بعد قبل از انجام رهاسازی جدید حداقل از درخت از باغ رهاسازی شده در سال قبل و از هر درخت در نقطه حضور و یا عدم حضور کفشدوزک بررسی می شود

شرایط و نحوه انتقال کفشدوزک از انسکتاریوم:

جمع‌آوری کفشدوزک در انسکتاریوم به صورت حشره بالغ انجام می شودکفشدوزکهای جمع‌آوری شده درلیوانهای یکبار مصرف به تعداد 10 ، 15 و 20 تایی همراه با کاغذ آغشته به عسل که با پارچه دو درب آن بسته است، قرار می گیرند و فورا جهت استفاده به محل مصرف منتقل می شوند.

حداکثر زمان فاصله جمع‌آوری کفشدوزک و رهاسازی 18 ساعت خواهد بود

 

 

زیر مجموعه ها

عضویت

سایت های مرتبط

گالری تصاویر