یکشنبه, 03 تیر 1397

بازدیدها

امروز72
دیروز180
این هفته1101
این ماه3259
مجموع846678

افراد آنلاین

1
نفر

یکشنبه, 03 تیر 1397 10:33
Powered by CoalaWeb

پرسش و پاسخ

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94 سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد94

اطلاعیه ها

اخبار روز

صورت جلسه هیئت مدیره انجمن

تاریخ: سه شنبه 11/9/93   ساعت 9 صبح                                        مکان: سازمان حفظ نباتات

اعضاء حاضر : 1- مهندس بهارلو  2- مهندس صدیقی   3- مهندس ارسلان   4- مهندس همت ابای

اعضاء غایب: 1- مهندس اسماعیلی   2- مهندس خاکی    3- مهندس کیومرثی

اعضاء مهمان: 1- مهندس ابطالی   2- مهندس رجبی

مصوبات:

1- مقرر گردید با توجه به عدم انتخاب دبیر انجمن و تشکیل کمیته های 5 گانه با ترکیب  و دبیر مشخص، از تاریخ این جلسه جهت تقویت کمیته ها و اجرای برنامه های مصوب برای هر کمیته یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به عنوان رییس کمیته به شرح ذیل انتخاب تا ضمن هماهنگی بیشتر کمیته ها با هیئت مدیره برنامه های کمیته ها به شکل منظم و مطلوب اجرا گردد.

الف)کمیته مالی خانم مهندس محسنی به عنوان دبیر و اقای مهندس صدیقی به عنوان رئیس .

ب) کمیته پژوهش اقای دکتر نظری  به عنوان دبیر و اقای مهندس بهارلو به عنوان رئیس .

ج) کمیته آموزش  اقای مهندس جوادی به عنوان دبیر و اقای مهندس اسماعیل پور به عنوان رئیس .

د) کمیته حقوقی اقای مهندس نوری به عنوان دبیر و اقای مهندس خاکی به عنوان رئیس .;l

ذ) کمیته نظارت و ارزیابی اقای مهندس قائم مقامی به عنوان دبیر و اقای مهندس ارسلان به عنوان رئیس .

2- مقرر گردید کمیته حقوقی پیگیری لازم در خصوص قرارداد تیپ، کمیته اموزش پیگیری لازم در خصوص تهیه برنامه تلوزیونی و استفاده از ظرفیت موجود در شبکه بازار ، کمیته مالی بررسی راه های درامد زایی و کمیته نظارت و ارزیابی پیگیری نحوه نظارت بر تولید همکاران و ارزیابی با کمک و مساعدت سازمان حفظ نباتات را پیگیری و در جلسه اینده هیئت مدیره گزارش کار اعلام گردد.

3- مقرر گردید با توجه به ظرقیت موجود در سازمان محیط زیست و همسو بودن  فعالیت انجمن با اهداف ان سازمان در اسرع وقت هماهنگی لازم جهت مکاتبه و برگزاری جلسه با کارشناسان آن مجموعه انجام پذیرد.

 

 

عضویت

سایت های مرتبط

دانلود مورد نیاز

گالری تصاویر