اولین جلسه کنترل بیولوژیک در سال ۱۴۰۳ با حضور رئیس هیات مدیره انجمن ملی تولیدکنندگان عوامل کنترل بیولوژیک، اداره حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور و جمعی از کارشناسان مرتبط برگزار شد.

جلسه کنترل بیولوژیک شهرستان نیشابور در سال 1403

احمد همت آبادی رئیس هیات مدیره انجمن کنترل بیولوژیک کشور در جلسه ای که مورخ پنجشنبه 16 فروردین ماه 1403 در محل جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور برگزار گردید، با تاکید بر ضرورت ایجاد قرارگاه تولید محصول سالم در شهرستان ها گفت: در شهرستان نیشابور و در سال ۱۴۰۲ در قالب قرارگاه تولید محصول سالم در حوزه محصول پنبه اقدامات مفیدی صورت گرفت و موفق به تولید محصول پنبه زیست سازگار شدیم. در سال پیش رو هدف فعالیت این قرارگاه در حوزه محصولات پنبه، گوجه فرنگی، باغات انار، پسته و مجموعه گلخانه های صیفی جات و گل های زینتی می باشد.

جلسه کنترل بیولوژیک 1403
جلسه کنترل بیولوژیک 1403

وی همچنین خاطر نشان کرد: در بحث عوامل بیولوژیک هر دو بخش تولید عوامل و در نهایت رهاسازی عوامل در محل اهمیت به سزایی دارد. علاوه بر این، عرصه دیگری که می توان روی آن مانور داد و از عوامل بیولوژیک بهره برد، گیاهان غيرمثمر شهری می باشد.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید